• НАЈДОБРИТЕ ТЕЛЕВИЗИСКИ КАНАЛИ НА ЕДНО МЕСТО

 • ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА СО НАЈНИСКИ ЦЕНИ
  НЕ ГО ЗАВРШИВТЕ ВАШИОТ РАЗГОВОР?
  СЕ ПЛАШИТЕ ОД ГОЛЕМА ТЕЛЕФОНСКА СМЕТКА?
  СО НАС, ВАШИОТ СТРАВ Е МИНАТО
  МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА 0 ДЕН
  ПРИКЛУЧОК 0 ДЕН
 • 046 611 611
 • contact@infel.net.mk
 • infel.net.mk