НАЈДОБРИТЕ ТЕЛЕВИЗИСКИ КАНАЛИ НА ЕДНО МЕСТО

  • Почитувани,
    Ве известуваме дека Советот на АВМУ на 10-та седница одржана на 20.02.2018 година донесе Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на
    ТРД Телевизија СИТЕЛ 3.