ПОСТПЕЈД ТАРИФЕН МОДЕЛ
Сопствена мрежа (MK-TEL):0,5 ден./мин.
Други фиксни мрежи:1,00 ден./мин.
Мобилни мрежи:7,80 ден./мин.
Меѓународни разговори:од 5,9 ден./мин.
  • Месечна претплата 0 ден.
  • Приклучок 0 ден. со договор на 24 месеци
  • Минимална месечна потрошувачка 150 ден
  • Без скриени трошоци!
  • Можност за префрлување на број
  • Цените се со вклучен ДДВ

Приклучи се!

За времетраење на договорот
корисникот бесплатно добива
терминален адаптер на користење