ВАШИОТ НАЈДОБАР ИЗБОР
 • над 100 дигитални ТВ канали
  програми од различни жанрови
 • за само 450 ден. месечно
 • 29 Tring дигитални канали
  програми од различни жанрови
 • со доплата од 130 ден. месечно
 • 5 канали за возрасни
 • за само 130 ден. месечно
 • Опремата за дигиталните ТВ пакети се дава на користење на корисник којшто потпишал договор на 24 месеци.
 • За корисниците кои сакаат да склучат договор на неопределно време, опремата се напалќа.
 • Цените важат само за корисници коишто ќе потпишат договор на 24 месеци.